Word duurzamer

Laat uw product ook horizontaal recyclen, sluit u aan bij het duurzaamste recycling platform. Bent u benieuwd hoe duurzaam uw bedrijf kan zijn met Return2Sender? Klik hier om de duurzaamheid van uw kunststof product te berekenen.

Overtuigd over hoeveel duurzamer uw product kan zijn? Laat uw product ook certificeren door Return2Sender. Om uw bedrijf en product te laten opnemen in het Return2Sender platform moet u als producent wel voldoen aan een aantal elementaire bedrijfsrichtlijnen en producteisen. Deze richtlijnen zullen voorafgaand aan een Return2Sender certificering worden beoordeeld.

Bedrijfsrichtlijnen:

Duurzaamheid bestaat niet alleen door minder ruwe grondstoffen te gebruiken. Omdat wij ook geven om onze planeet en haar bewoners, stimuleren wij eerlijke werkomgevingen en -omstandigheden. Om deze reden hebben wij de Return2Sender bedrijfsrichtlijnen opgesteld. Deze richtlijnen zijn geïnspireerd door de ISO 26000 Guidance on Social Responsibility (ISO 26000: 2010, 1st edition). Alvorens een certificering kan plaatsvinden door Return2Sender dient u verplicht met deze richtlijnen akkoord te gaan, zo zijn wij er zeker van dat we het beste maken van onze wereld en haar bewoners.

Vijf hoofdpunten van de richtlijnen zijn:

 • Mensenrechten
 • Werkomstandigheden
 • Eerlijke werkmethodes
 • Milieu
 • Sociale verantwoordelijkheid

Producteisen

Sommige producten zijn beter toepasbaar voor horizontaal recyclen dan andere producten. Bij het ontwerpen van uw product moet u rekening houden met bepaalde eisen. Door aan deze eisen te voldoen, wordt uw product duurzamer.

Om uw product geregistreerd te krijgen als Return2Sender product, moet u rekening houden met onder andere de hieronder beschreven productie- en eindproducteisen:

 • Product Design
 • Product Composition
 • Product Disassembly
 • Material Origin, Composition, Recycling Streams
 • Recollection
 • Packaging
Return2Sender. Smart recycling for a sustainable future.