Hoe werkt horizontaal recyclen en wat is ons doel?

Return2Sender maakt gebruik van horizontale recycling. Hierbij fungeren de gebruikte producten als grondstof voor dezelfde nieuwe producten. Deze manier van recyclen is duurzamer dan de traditionele manier van recyclen. Het verschil tussen deze twee manieren is dat de oude producten bij traditionele recycling op één grote hoop worden gegooid. Bij horizontale recycling worden de oude producten weer als nieuwe grondstof ingezet voor dezelfde nieuwe producten. Bij traditionele recycling is het daarom alleen mogelijk om kwalitatief mindere producten te produceren, zoals vuilniszakken of tuinmeubilair, in tegenstelling tot horizontale recycling.

Bereken hier hoeveel u kunt besparen

Bekijk onderstaande video van de Keuringsdienst van Waarde en u zult begrijpen waarom wij gestart zijn met onze stichting Return2Sender.

https://youtu.be/fL69ci_z2Lg

De originele video kan gevonden worden op de website van de Keuringsdienst van Waarde

Hoe werkt horizontaal recyclen?

Horizontaal recyclen werkt alleen optimaal als men de exacte specificaties van het te recyclen product kent. Producten met een R2S kenmerk staan geregistreerd in de database van R2S. Middels deze database weet R2S precies de samenstelling van elk plastic onderdeel. R2S fungeert als platform om de R2S geregistreerde onderdelen terug te krijgen aan het begin van de productieketen. Doordat de exacte samenstelling van het plastic onderdeel geregistreerd staat, weet men precies waar het oude product voor te gebruiken valt bij de productie voor een nieuw product, zonder verlies van kwaliteit. Via deze methode voldoet het product na recycling nog aan de regels van (de Food and Drugs Administration (FDA) / United Laboratories (LU) e.a.

Het grote voordeel van horizontaal recyclen is dat er minder fossiele brandstoffen nodig zijn bij het produceren van producten. Het opgehaalde plastic wordt gesorteerd en opnieuw gebruikt als kunststof om te spuitgieten. Hiermee wordt ook de ecologische voetafdruk verkleind. Het voordeel voor de fabrikant is dat hiermee zijn productiekosten omlaag gaan en hij draagt bij aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarnaast creëert de fabrikant de mogelijkheid om direct in contact te komen met zijn consument. Door het directe contact tussen fabrikant en consument, kan de fabrikant korting aanbieden voor het aanschaffen van een nieuw product. Korting kan worden ingezet als drijfveer voor het terugsturen van de gebruikte producten. R2S is het platform dat dit allemaal mogelijk maakt.

Ons doel

Ons doel is het gebruik en de nodige fossiele brandstoffen voor kunststofproductie te verminderen. Daarnaast helpen wij u met het verhogen van uw winst, door het reduceren van de productiekosten. Het reduceren van de vraag naar fossiele brandstoffen zorgt voor minder uitputting van onze bronnen. Recyclen met Return2Sender gaat op een efficiënte en milieuvriendelijke manier. Geen verbranding van plastic of onnodige verspilling. R2S werkt duurzaam in een kostbare wereld.

Return2Sender. Smart recycling for a sustainable future.