Duurzaam recyclen voor een betere toekomst

Een Echt Duurzame Manier om Kunststof Producten te Recyclen

Return2Sender draagt er zorg voor dat gebruikte kunststof producten hun weg vinden om ze als grondstof te gebruiken in dezelfde hoogwaardige producten. Horizontaal recyclen, minder afval voor onze aarde. Meer waarde voor kunststof productie.

Hoe werkt R2S?

Traditionele recycling gooit alle kunstsoffen op een grote hoop. Hiermee kunnen alleen lage kwaliteitsproducten worden gemaakt, zoals vuilniszakken. Return2Sender is anders. Wij collecteren gebruikte kunststof producten om deze als nieuwe grondstof weer te gebruiken voor dezelfde hoogwaardige producten. 

Horizontale recycling haalt de maximale waarde uit elk stukje plastic.

Stap 1.

R2S collecteert de oude producten. Zoals deze kunststof step.

Stap 2.

R2S sorteert en groepeert de diverse kunststoffen.

Stap 3.

Het kunststof wordt opnieuw gebruikt als ruwe grondstof voor hetzelfde nieuwe product.

Stuur een product terug

Ontdek alles over duurzaamheid en overige informatie van uw product.

Bereken duurzaamheid

Bereken hier hoe duurzaam uw product kan zijn. U krijgt uw score in ECO-points te zien.

Return2Sender. Smart recycling for a sustainable future.